Bao đàn nguyệt, bao da đàn kìm

Bao da đàn kìm ( đàn nguyệt) được may 3 lớp, phía sau có quai đeo. Bao đàn rất tiện khi di chuyển, bảo vệ đàn được tốt hơn. Để mua bao da cho đàn nguyệt  Liên hệ đặt hàng : 0938 694 798