Chốt Đeo Dây Guitar

Chốt Đeo Dây Đàn Guitar Giá Rẻ
Công dụng: Dùng cho đàn Guitar Acoustic, Guitar Classic, Ukulele đều phù hợp