Dây đàn guitar thùng – guitar điện phím lõm ( Dây Yến Oanh )

Dây đàn guitar thùng – guitar điện phím lõm ( Dây Yến Oanh ) – Liên hê: 0938.694.798