Guitar Acoustic Gỗ Hồng Đào – Có ty chỉnh cần

Đàn Guitar Acoustic gỗ thịt Hồng Đào nguyên tấm – Cần đàn nguyên khối – có ty chỉnh 2 chiều chóng cong cần