Kèn Harmonica Hohner Chrometta 12 Lỗ

Kèn Harmonica Hohner Chrometta 12 là một trong 4 mẫu Chromatic Harmonica thuộc series Chrometta của hãng Hohner (Đức) cùng với Chrometta 8, 10 & 14