Phơ Octave OC-2

Phơ Octave 2 – OC-2 khi nối vào đàn điện cổ sẽ làm cho tiếng đàn trong, tiếng stress rõ, khi kích hoạt sẽ tạo âm đôi làm cho tiếng đàn dầy nhất là khi vào các câu lái

Mã: OC2 Danh mục: