Pickup Đàn Guitar Acoustic & Classic, Ukulele

Pickup Sản phẩm được thiết kế cho dòng đàn Guitar acoustic lẫn claasic, Ukulele
Giúp tăng âm lượng của cây guitar mà không cần phải đục thùng đàn như khi gắn EQ.
Công dụng: Tiện lợi để tháo lắp và sử dụng.