Sáo Mèo Kép

Sáo mèo kép việt được kết hợp từ một cây mèo nam và một cây mèo nữ có âm vực cách nhau một quáng tám.