Tay Quay Thay Dây Đàn Guitar

Tay quay dùng để thay dây đàn guitar Rất tiện lợi A009 là loại tay quay thay dây có chất lượng tốt, do hãng Alice sản xuất

Danh mục: Từ khóa: